wp85323f6c.png
wpb55d8adf.png

© 2010 Tractie Advies

wpbde1b4cb.png
wp0d4ca214.png
wpc474d549.png
wp61e2b85c.png
wpc474d549.png
wpa8b68771.png
wp8dac5fcc.png
wpa3942256.png

In de achter ons liggende jaren zijn er centraal en decentraal steeds meer eisen gesteld aan het werk en procedures. Ook binnen de overheidsinstanties is er sprake van een steeds strakker budgettair beleid, alsmede de breed gevoerde kerntaken discussie. In dit licht bezien is het op basis van kwaliteit en efficiency verklaarbaar dat sporadische activiteiten als het aanschaffen van nieuw materieel externe deskundigheid vragen.

Tractie Advies is er van overtuigd dat er binnen de afdelingen van de doelgroep een hoge mate van deskundigheid aanwezig is met betrekking tot de specifieke kerntaken. Deze deskundigheid vertaalt zich met name naar het “gereedschap”, ofwel opbouw. Indien deze reeds aanwezige kennis en ervaring gecombineerd wordt met de kennis en ervaring van Tractie Advies op het transportmiddel (chassis), dan kan dit alleen maar leiden tot zowel een verbetering van het rendement, de kwaliteit in traject, het materieel alsmede het gebruik van het compleet opgebouwde nieuwe voertuig.

Doel van Tractie Advies is om middels een zuiver eisen en wensen pakket te komen tot een aanvraag voor offerte. De kwaliteit van het vervolg (offerte, opdracht en levering) wordt in sterke mate beïnvloed door de opstelling en inhoud van de aanvraag.

Door het vakkundig opstellen van de aanvraag worden de leveranciers er toe aangezet niet alleen inzicht te verstrekken omtrent leveringsomvang en prijs, maar ook de kwaliteit, uitlevering en nazorg.

Alleen een kwalitatief hoogstaande aanvraag kan een dito kwaliteit offerte, opdracht en levering genereren.

 

wpf11c4b8b.png
wp59f90b28_0f.jpg
wp61e2b85c.png